• Định hướng tập trung chất lượng, dẫn đầu xu thế và tạo sự khác biệt, Trường TH-THCS-THPT Quốc tế TTC Tây Ninh không ngừng cải tiến, chuẩn hóa chương trình, ứng dụng mô hình học tập hiện đại. Trường tập trung nâng cao chất lượng, bồi dưỡng phẩm chất, kỹ năng cho học sinh, tạo bước đệm vững chắc tiến lên các bậc học cao hơn trong nước và quốc tế.
  • Đặc biệt, hướng đến đào tạo thế hệ trẻ phát triển 5 nhóm năng lực “Ngôn ngữ , Kiến thức - Nhận thức, Thẩm mỹ - Âm nhạc, Thể chất , Tình cảm xã hội”, hành trang kiến thức và kỹ năng, sẵn sàng hội nhập với tâm thái công dân toàn cầu. 

LỰA CHỌN CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHỔ THÔNG

/Uploads/files/2019-06/grid-page-4-02(2).jpg
/Uploads/files/2019-06/grid-page-4-03(2).jpg
/Uploads/files/2019-06/grid-page-4-04(2).jpg

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA NỔI BẬT

/Uploads/files/2019-05/t4-hoat-dong-caulacbo.png
/Uploads/files/2019-06/t4-ngoai-khoa-ngay-hoi-hs.png
/Uploads/files/2019-05/t4-ngoai-khoa-du-an-nghien-cuu.png
/Uploads/files/2019-05/t4-ngoai-khoa-hoc-tap.png
/Uploads/files/2019-05/t4-ngoai-khoa-nc-thuc-hanh.png
/Uploads/files/2019-05/t4-ngoai-khoa-cuoc-thi-tai-nangg.png
/Uploads/files/2019-05/t4-ngoai-khoa-giaovien-nc.png
/Uploads/files/2019-05/t4-ngoai-khoa-hoctap-trainghiem.png
/Uploads/files/2019-05/t4-ngoai-khoa-nang-khieu.png
/Uploads/files/2019-06/banner-01.png

ĐĂNG KÝ NGAY

TRƯỜNG TH-THCS-THPT QUỐC TẾ TTC TÂY NINH

Địa chỉ: Chánh Môn A, Khu phố 1, Phường 4, Tp. Tây Ninh, Tây Ninh

Facebook: fb.com/truongliencapttctayninh/

Tư Vấn Trực Tuyến 033 330 2545 Liên hệ
1
Bạn cần hỗ trợ?